Weekplanning, overzicht

De weekplanning is een overzichtelijke, schematische weergave van de week die is opgedeeld per medewerker. Dit overzicht geeft u informatie over de projecten waaraan de medewerker werkt. De verschillende projecten zijn opgedeeld in typen. Ieder type heeft zijn eigen kleur, die ook weer terugkomen in de legenda. Daarmee wordt het voor u in één oogopslag duidelijk aan welk (type) project de medewerker werkt.

  1. De verschillende projecten zijn opgedeeld in typen. Ieder type heeft zijn eigen kleur
  2. De ingeplande projecten per medewerker  
  3. Verlofdagen worden ook in de weekplanning getoond
  4. Het percentage dat de medewerker nog ingepland kan worden
  5. Het totale urenoverzicht per dag