Maike Jochoms

Machine overzicht

Het beheren van uw machines gaat op een eenvoudige wijze. U voegt simpelweg een type en verantwoordelijke medewerker toe aan de machine en vanaf dat moment is het inplannen van machines nóg makkelijker. Dit voertuig heeft een bijbehorende basisuitrusting die gekoppeld is aan dit voertuig Voertuig / Machine aanpassen of verwijderen Nieuwe Machine aanmaken

Machine overzicht Read More »

Medewerkers toevoegen

Invullen van gegevens van de medewerker en andere relevante informatie zoals contractdata en functie Ploegleider van medewerker selecteren óf medewerker zelf ploegleider maken Kiezen of medewerker inplanbaar is, d.w.z. dat medewerker aan projecten gekoppeld kan worden.  Kiezen welke rechten de medewerker binnen Hoveniersplanning krijgt Medewerker opslaan of annuleren

Medewerkers toevoegen Read More »

Planningsconflicten

Een van de grote voordelen van het werken met de Hoveniersplanning is de automatische weergave van planningsconflicten. Worden voorafgemaakte afspraken overtreden of overlappen ze elkaar? Dan is er sprake van een conflict en krijgt u een melding. Denk hierbij aan een medewerker of machine die voor meerdere projecten tegelijk is ingepland, of een medewerker die ingepland wordt

Planningsconflicten Read More »

Machineplanning, toevoegen

Een groot voordeel van de Hoveniersplanning is dat niet alleen medewerkers ingepland kunnen worden, maar ook uw machines. De machineplanning geeft in een weekoverzicht alle informatie over uw machines en de projecten waarvoor zij zijn ingepland. Evenals alle andere typen overzichten is ook de machineplanning grafisch zo ingericht, dat in één opzicht duidelijk wordt welke machine

Machineplanning, toevoegen Read More »

Machineplanning, overzicht

Een groot voordeel van de Hoveniersplanning is dat niet alleen medewerkers ingepland kunnen worden, maar ook uw machines. De machineplanning geeft in een weekoverzicht alle informatie over uw machines en de projecten waarvoor zij zijn ingepland. Evenals alle andere typen overzichten is ook de machineplanning grafisch zo ingericht, dat in één opzicht duidelijk wordt welke machine

Machineplanning, overzicht Read More »

Weekplanning, overzicht

De weekplanning is een overzichtelijke, schematische weergave van de week die is opgedeeld per medewerker. Dit overzicht geeft u informatie over de projecten waaraan de medewerker werkt. De verschillende projecten zijn opgedeeld in typen. Ieder type heeft zijn eigen kleur, die ook weer terugkomen in de legenda. Daarmee wordt het voor u in één oogopslag

Weekplanning, overzicht Read More »

Dagplanning

Met de verschillende dagoverzichten kunt u per dag bekijken welke medewerkers ingepland zijn, welke projecten er spelen en welke ploegen op pad zijn. De dagplanning is een totaaloverzicht van alle relevante informatie, zoals: welke medewerkers er aan welke projecten werken, gedurende welke tijden en welke machines er meegenomen moeten worden. In één oogopslag heeft u

Dagplanning Read More »